Werkwijze Cadeaukaart.

Algemeen

Vanaf 01 mei 2017 kunt u als cadeau aan iemand – die 50 jaar of ouder is (*) – een cadeaukaart geven voor een jaar lidmaatschap van onze seniorenvereniging, Senioren Belangen Riel – hierna te noemen SB-Riel.

(*) volgens de voorwaarden van KBO-Brabant – waarbij wij zijn aangesloten – kan iedereen die 50 jaar of ouder is lid worden; de “ontvanger” moet dus minstens 50 jaar zijn.

Hoe werkt het ??

Iedereen kan gebruik maken van de cadeaukaart van SB-Riel om deze aan iemand cadeau te doen.
De “gever” betaalt de contributie voor het lidmaatschap voor de periode van één jaar; het lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin de contributie is ontvangen.
De “ontvanger” is gedurende die periode “lid van SB-Riel” en ontvangt magazine “ONS” van KBO-Brabant, de lokale Nieuwsbrief, alle overige informatie en kan deelnemen aan alle activiteiten van onze afdeling, volgens de geldende voorwaarden.
Volgens de voorwaarden van KBO-Brabant kan iedereen die 50 jaar of ouder is lid worden; de “ontvanger” moet dus minstens 50 jaar zijn.

Werkwijze.

a. U vraagt een aanmeldingsformulier aan bij het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl of u downloadt het formulier.

b. Het volledig door u ingevulde formulier retourneert u naar het secretariaat en tevens betaalt u de contributie voor één jaar lidmaatschap door overboeking van het bedrag € 24,- (peildatum 01.01.2019) op rekeningnummer NL43RABO0102339228 ten name van Senioren Belangen Riel met vermelding “cadeau voor xxx naam ontvanger xx”.

c. Nadat het bedrag door de penningmeester is ontvangen, stuurt de secretaris u de cadeaukaart die u kunt overhandigen aan de “ontvanger”.

Uiteraard hopen wij dat betrokkene – na de periode van één jaar – het belang van onze actieve seniorenvereniging onderschrijft en zijn/haar lidmaatschap wilt continueren.
Daarom ontvangt hij/zij ca. 3 maanden vóór afloop van het “cadeau-abonnement” bericht van het secretariaat met de bijbehorende formulieren om het lidmaatschap te continueren.
Als de “ontvanger” uiterlijk één maand voor aflopen van het jaarabonnement zich aanmeldt als lid van onze vereniging, dan loopt het abonnement aaneengesloten door.
Komt de aanmelding later, dan is er een onderbreking van het lidmaatschap.
Reageert betrokkene niet, dan loopt het lidmaatschap af en wordt dit beschouwd als beëindigd.

Aanvraagformulier cadeaukaart