Kring Goirle

Senioren Belangen Riel vormt samen met de Senioren Goirle Kring Goirle.

In de kring worden ervaringen uitgewisseld en wordt op projectbasis samen gewerkt. Daarnaast is de kring verantwoordelijk voor opleidingen en voor de inzet van cliëntondersteuners.

Het bestuur van de kring vertegenwoordigt de afdelingen in de richting van het Regionaal Beraad Midden-Brabant en naar KBO-Brabant en wordt vertegenwoordigt door: 

Voorzitter        
René Mathijssen
voorzitter@sb-riel.nl 
06-13916530

Secretaris
Wil van der Kruijs
voorzitter@seniorengoirle.nl

Penningmeester   
Piet Poos
penningmeester@seniorengoirle.nl