Overige functies:

Binnen de gemeente hebben SB-Riel en KBO-Goirle samen een team van vrijwilligers, waar u een beroep op kan doen; hieronder hun gegevens.

Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) in opleiding. 

 Joop van Iperen,tel. 06-23188974

 Engelien van de Pas ,tel. 013-5181793;

Belastinginvuller.

Dhr. P. Drijvers tel. 013-5181686

Cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij een aanvrage in het kader van de WMO, dan kunt u zich melden bij het secretariaat via

secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch 013-518 1600.Wij verwijzen u dan door naar een van de Clëntondersteuners van het team Riel en Goirle