Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Luisterend oor en advies
Veel senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. En steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd actief en gezond. Maar er komen momenten dat u hulp kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren het aanvragen van subsidies, het aanpassen van de woning en het krijgen van de juiste zorg en ondersteuning.

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) is veelal het eerste aanspreekpunt van senioren met een dergelijke hulpvraag.

Onafhankelijk en gelijkwaardig
VOA’s werken in opdracht van de lokale seniorenvereniging.

De kracht van ondersteuning door deze vrijwilligers is de onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid waarmee zij kunnen werken. Onafhankelijk omdat er geen enkel ander belang is dan de ondersteuning van de senior met een hulpvraag. Gelijkwaardig omdat zowel vrijwilliger als hulpvrager senior zijn en er geen organisatie met andere (financiële of politieke) belangen achter zit. Alleen het belang van de hulpvrager wordt behartigd!

VOA’s kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of met u meedenken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Ze kennen de sociale kaart van de gemeente als geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd voor u nemen, en ook zonder concrete vraag graag een luisterend oor bieden.

Goed opgeleid en gecertificeerd
SB-Riel heeft twee VOA’s beschikbaar die ouderen graag helpen bij het zoeken naar antwoorden. KBO-Brabant zorgt voor hun opleiding, bijscholing en certificering. Zo blijven zij goed op de hoogte van aanpassingen en andere ontwikkelingen.

De hulp van de ouderenadviseur is gratis!
Als u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met:

Engelien van de Pas, voa@sb-riel.nl of 013-518 1793

Joop van Iperen,  clientondersteuning@sb-riel.nl of 06-2318 8974