WMO-Cliëntondersteuners

Ondersteuning in het woud van WMO regels

Hoe zorgt u ervoor dat u langer, veiliger en comfortabeler thuis kunt blijven wonen?                                                                                                                                  Om u daarbij wegwijs te maken heeft  SB-Riel een onafhankelijke vrijwillige WMO-cliëntondersteuner, te weten Joop van Iperen.

Onze beide VOA’s, Engelien van de Pas en Joop van Iperen kunnen u nu al helpen, omdat zij met hun ervaring als VOA,                                                                              al veel problematiek kennen. Als de situatie daarom vraagt zet Joop van Iperen zijn kennis op het gebied van de WMO in om u op weg te helpen.                                

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) is een groot deel van de zorgtaken van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Aanvragen voor hulp en ondersteuning worden sinds 2015 door de gemeente behandeld en de toekenning hiervan wordt in overleg met de aanvrager gedaan.

De WMO–cliëntondersteuners helpen mensen de weg te vinden in het woud aan regelingen voor zorg en welzijn. Ze moeten daarbij onafhankelijk – vanuit het belang van de zorgvrager – kunnen denken en werken. Uitgangspunt is dat de WMO–cliëntondersteuner er is om samen met mensen helder te krijgen wat er nodig is aan ondersteuning en om te beoordelen hoe dat het beste geregeld kan worden.

Onafhankelijk, ruime ervaring, goed opgeleid en gecertificeerd

De Wmo-cliëntondersteuner van SB-Riel helpt u graag met uw Wmo aanvraag. Hij heeft een ruime ervaring in dit veld en wordt opgeleid en gecertificeerd door KBO- Brabant. Door regelmatige bijscholing blijven ze op de hoogte van wetsaanpassingen en andere ontwikkelingen en zijn zij in staat om het Wmo-proces met u te bespreken, uit te zoeken welke ondersteuningsmogelijkheden er voor u zijn, u bij te staan waar u recht op heeft en gesprekken te voeren met bijvoorbeeld de gemeente en andere instanties. Bij geschillen kan er ook juridische bijstand worden verleend.

Wmo-ondersteuning nodig?

Heeft u niemand die u kan helpen bij uw WMO aanvraag, dan kunt u gratis een beroep doen op onze onafhankelijke, ervaren en goed opgeleide WMO-cliëntondersteuner van SB-Riel:

Joop van Iperen, clientondersteuning@sb-riel.nl of 06-2318 8974