Activiteiten 

Kerstbrunch 17 december 2022

Vóór het coronajaar hadden wij enkele jaren zeer succesvolle Kerstbrunches in Gasterij De Commanderie. Wij hopen dat dat ook dit jaar weer mogelijk is – uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden. Ervan uitgaande dat de Kerstbrunch kan doorgaan, verwachten wij u tussen 11.00 en 11.30 uur bij de Commanderie.  De eindtijd is rond 15.30 uur.

Onze voorzitter – Rene Mathijssen – houdt omstreeks 11.45 uur een kort welkomst-woord, waarna we gezamenlijk een toost uitbrengen en daarna gaan we brunchen. De eigen bijdrage voor de uitgebreide brunch en gezellige middag is € 17,50per persoon. Koffie/thee onbeperkt; overige drankjes voor eigen rekening.

Aanmelden: U kunt zich voor de Kerstbrunch aanmelden bij voorkeur via de mail bij Ton van der Poel via werkgroeproc@sb-riel.nl  (of telefonisch 013 518 2379). Van hem krijgt U dan te horen of er plaats is en daarna maakt U het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL 43 RABO 0102 3392 28 t.n.v. Senioren Belangen Riel, onder vermelding van “Kerstbrunch 2022 met uw naam/namen”. Aanmelden kan vanaf woensdag 23 nov tot en met woensdag 7 dec.

Heeft u een bepaald dieet en/of heeft u problemen met vervoer (u heeft geen eigen vervoer en kunt niet met iemand meerijden) geef dit dan ook even door bij Uw aanmelding bij Ton. Wij zorgen ervoor dat u mee kunt naar de Kerstbrunch en weer wordt thuisgebracht

Terugkerende activiteitenen contactinformatie

Bingo

Iedere 2e vrijdag van de maand van 14.00 uur – 16.00 uur in de Leybron
Bingomaster Marcel Vermeulen
Informatie bij Nelly van Bavel T. 013 – 518 12 66 of bij Riet de Jong T. 013 518 13 38

Fietsen   

Het hele jaar door bij goed (fiets-)weer op woensdagmiddag; vertrek 13.00 uur vanaf het Dorpsplein.

Jeu de boules   

Donderdagmiddag vanaf 13.30 uur op de banen achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan.
Informatie bij André Wesel T. 013 – 518 15 37 / 06 – 53 94 24 64 of per e-mail andrewesel@hotmail.com

Koersbal 

Vrijdag van 14.00 – 16.30 uur, behalve de 2e vrijdag van de maand in de Leybron
Informatie bij Nelly van Bavel T. 013-5181266

Wandelen 

Iedere woensdag wordt er ca. 6 á 7 km gewandeld. Vertrek 09.30 uur bij de Leybron, iedereen is welkom, ook niet-leden!
Informatie bij Corry Hovers T. 013 – 518 15 75 / 06 –39 69 14 45 of per e-mail corry_hovers@hotmail.com

Seniorengym 

Maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur in de Leybron
Informatie bij Toon Schellekens T. 013 -518 14 49

Wandelvoetbal

Woensdagmorgen 10.00 uur op Sportpark De Krim van VV-Riel
Informatie bij Herman Stroucken T. 06 37 17 27 97 of per e-mail info@vvriel.nl

Yoga 

Dinsdagmorgen van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur in de Leybron.
Informatie Lia Krijnen T. 013 518 17 25 / 06 – 21 49 54 40