Omdat al onze leden maandelijks het magazine ONS van KBO-Brabant en onze lokale nieuwsbrief ontvangen, is het belangrijk dat de ledenadministratie up-to-date is. Daarom vragen wij uw medewerking.

Wilt u bij verandering van uw persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld verhuizing of wijziging emailadres of telefoonnummer, dit zo snel mogelijk doorgeven aan onze ledenadministratie. Ook opzegging lidmaatschap en bij overlijden, dit graag door (laten) geven aan de ledenadministratie.
Let op! U dient bij opzegging en opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht te houden. Reeds betaalde jaarcontributie kan niet worden gerestitueerd.

U kunt hiervoor gebruik maken van het mutatieformulier. klik hier,u kunt dit formulier downloaden, volledig invullen, ondertekenen en verzenden. U kunt dit volledig invgevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministratie de heer Martin Brouwers, Tilburgseweg 10, 5133 BB Riel of mailen naar ledenadministratie@sb-riel.nl of naar het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl  

 

Ledenadministratie SB-Riel

De heer M.C.M. (Martin) Brouwers
Tilburgseweg 10
5133 BB  Riel
telefoon 013 518 1913

ledenadministratie@sb-riel.nl