Mutatieformulier – wijziging persoonlijke gegevens

Voor Senioren Belangen Riel – hierna te noemen SB-Riel – is het belangrijk dat de juiste persoonsgegevens vermeld staan in de ledenadministratie; deze hebben wij nodig voor o.a. de bezorging van het magazine “ONS” en de Nieuwsbrief.

Daarom vragen wij u – bij wijziging van uw (persoons-) gegevens – de nieuwe/juiste gegevens door te geven aan onze ledenadministrateur. Door onderstaand formulier in te vullen en te versturen kunt u eenvoudig wijzigingen in uw gegevens doorgeven.

Titel

 

 o   de heer

o   mevrouw

Voorletters

 

Roepnaam

 

Tussenvoegsel

 

Achternaam

 

Meisjesnaam

 

Mutatiereden – bij verhuizing svp oud en nieuw adres invullen

 

 o  verhuizing  o  wijziging persoonsgegevens
 o  overlijden  o  opzeggen lidmaatschap
Huidig adres

 

 straat en huisnummer

 

 postcode en woonplaats

 

Nieuw adres

 

 straat en huisnummer

 

 postcode en woonplaats

 

Telefoon

 

 nieuw nummer  vaste telefoon

 

 nieuw nummer  –  mobiel

 

E-mail

 

 nieuw

 

Eventuele op-/aanmerkingen

 

 

Door uw hulp kunnen wij de ledenadministratie op orde houden. Wij zullen de door u opgegeven wijziging in uw adresgegevens aanpassen.

Hartelijk dank voor het doorgeven van de gewijzigde persoonlijke gegevens.

De ledenadministratie van Senioren Belangen Riel

U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministratie, de heer Toon Schellekens, Kempenland 2 in Riel of mailen  naar liatoonschel@gmail.com of het secretariaat  secretariaat@sb-riel.nl