Inwoners van Riel van 50 jaar en ouder kunnen lid worden van SB-Riel; onze vereniging heeft (per 01.01.2020) ruim 330 leden. U krijgt 11 x per jaar  magazine ONS van KBO-Brabant en gelijktijdig onze lokale nieuwsbrief. Hierin geven wij een korte terugblik op activiteiten die hebben plaatsgevonden, kijken vooruit wat wordt georganiseerd en geven service-informatie; zoals de diverse terugkerende (wekelijkse of maandelijkse) activiteiten.

De contributie bedraagt € 24,- per persoon per jaar (peildatum 01.01.2019)


Aanvraag lidmaatschap
. U kunt dit aanvragen door het inschrijfformulier nieuwe leden in te vullen.

Inschrijfformulier afdrukken, invullen en ondertekend inleveren/opsturen bij/naar de ledenadministratie p/a Tilburgseweg 10, 5133 BB  Riel.

Of neem contact op met de ledenadministrateur de heer Martin Brouwers, telefoon 013 518 1913 of via ledenadministratie@sb-riel.nl

U kunt ook contact opnemen met een van de leden van het bestuur.